Majuba gedenkteken
Simboliek
Jo Roos
Onthulling
Amajuba 1997
Eerste Vryheidsoorlog
Slag van Majuba
Die Stem

Slag van Majuba

     
Revised: March 29, 2017 ** Hersien: 29 Maart 2017

Lees meer oor nuwe boeke by De Campcourant

Read more about new books at De Camp Courant

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief en die inhoud is laas in 2001 opgedateer...Hersien: 29 Maart 2017
NB: This site is part of ARKpark's archive and the content was last updated in 2001...Revised: March 29, 2017

 

 

Onthullingsprogram

8 Maart 1997  Onthullingsprogram


Bo vlnr: Lize Marie van Deventer, Anina Prinsloo, Anne McDonald, Reinhart Grobbelaar,
Hennie en Carel Buitendag neem die onthulling waar en trek die gordyne na twee kante weg.

Seremoniemeester: Mev Freda du Preez

Volkspelelaers van Majuba en Bloedrivier trek laer

1.

Opening: Ds. Kotie McDonald

2.

Verwelkoming: Mev. Lucia van den Berg

3.

Boer teen Brit: Prof. Victor d’Assonville

4.

Waarom ‘n monument?: Mev. Lucia van den Berg

5.

Voordrag: Miskien ook sal ons sterwe (N.P.Van Wyk Louw): Mnr. W. Thomson

6.

Geweerskote van twee burgers: Mnre. Louis Trichardt en Lucas McDonald

7.

Onthulling: Ooptrek van gordyn deur Die jeug, die toekoms van ons volk:
Anne McDonald, Anina Prinsloo, Liza Marie van Deventer, Reinhardt Grobbelaar, Hennie Buitendag, Carel Buitendag

8.

Gelukwensing en bedanking: Prof. H. van der Wateren

9.

Groeteboodskap: Mev. M. Geyser
 

Samesang van Die Stem

 

 

 

 

 

 

Tuis
Majuba gedenkteken
Simboliek
Jo Roos
Onthullingsprogram
Amajuba 8 Maart 1997
Eerste Vryheidsoorlog
Slag van Majuba
Die Stem
Inligting

 

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

Kaleidoskoop

SwallowSoftware, Calgary, Alberta
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

ARK Web Design  1998 - 2017
ARK Webontwerp  1998 - 2017

Bekering

Bybelteks

Bible Text